Klanten voor betaalde seks in Frankrijk en Duitsland voortaan bestraft

Klanten voor betaalde seks in Frankrijk en Duitsland voortaan bestraft
Klanten voor betaalde seks in Frankrijk en Duitsland voortaan bestraft

Frankrijk en Duitsland hervormen de wetgeving over prostitutie. Maar ze volgen niet dezelfde weg. In Frankrijk was prostitutie tot nu toe niet illegaal, prostituees riskeerden enkel een straf voor “passieve klantenwerving”. Toch komt een echte legalisering niet ter sprake, integendeel. Het land is het voorbeeld van Zweden en Noorwegen gevolgd en heeft de strafbaarheid van de prostituees naar de klanten verplaatst. Die riskeren nu aanzienlijke boetes, zo besliste de Nationale Assemblee vandaag na jarenlang getouwtrek. Wie bij betaalde seks wordt betrapt, moet voortaan een boete tot 1.500 euro betalen, in geval van herhaling zelfs 3.750 euro.

Het wetsontwerp was bij de socialisten erg omstreden en zorgde voor verhitte debatten. De Senaat herschreef de wet herhaaldelijk. Net zoals vroeger dreigen voor souteneurschap zware boetes en gevangenisstraffen. Minister van Vrouwenrechten Laurence Rossignol zei dat het betalen voor seksuele gunsten een schending is van de menselijke waardigheid. Organisaties die opkomen voor de rechten van de prostituees vrezen dat sekswerkers in de illegaliteit zullen geduwd worden en hun activiteiten daarmee gevaarlijker worden.De Duitse regering gaat harder optreden tegen gedwongen prostitutie. Klanten en pooiers moeten volgens een nieuw wetsontwerp voortaan rekening houden met gevangenisstraffen tot vijf jaar. Daarmee reageert Berlijn op kritiek in de huidige wetgeving. Met de prostitutiewet wilde de vroegere rood-groene bondsregering de juridische en sociale situatie van prostituees verbeteren. Voor de invoering van 2002 werd betaalde seks beschouwd als zedenschennis. Sindsdien kunnen prostituees hun loon via gerechtelijke weg opeisen en in de ziekte-, pensioen- en werkloosheidsverzekering opgenomen worden.

Bron: Belga