Machogedrag jaagt mannen de dood in

Het stereotype dat mannen hun kwaaltjes moeten negeren, “want dat is wat echte mannen doen”, zorgt ervoor dat mannen minder aandacht besteden aan de signalen van hun lichaam en is één van de redenen waarom mannen minder lang leven dan vrouwen.

Een man moet sterk zijn. Viriel, ruw en mag zich niet laten doen door een pijntje of een kwaaltje. “Dat gaat wel over”, krijgen veel jongetjes te horen. Uit een Amerikaans onderzoek blijkt nu dat het stereotiepe machogedrag ervoor zorgt dat mannen minder snel reageren om medische signalen en daardoor meer kans maken om vroeger te sterven dan vrouwen.De beeldvorming van de gezondheid van mannen start al in de eerste jaren van een kind. Het onderzoek wijst uit dat ouders vrouwelijke baby’s sneller omschrijven als “zacht” en “kleiner” en mannelijke baby’s de woorden “groter” en “in het algemeen sterker” toebedeeld krijgen. Deze blik beïnvloedt de manier waarop er in de latere jaren met fysieke ongemakken of ziektes wordt omgegaan.

In de opvoeding van jongens wordt er meer nadruk gelegd om succes en competitie en ouders leren hen meer om hun emoties onder controle te houden. Vaak vertalen de kinderen dit voor zichzelf door hun emotionale noden minder dwingend te uiten of zelfs te negeren. Uit het onderzoek blijkt dat jongens tussen 3 en 5 jaar oud al leren hoe ze hun emoties kunnen verbergen.

Die gewoonte kan hen later parten spelen. Het typische machogedrag, dat de man het sterkere geslacht is, leert jongens dat ze sterker zijn dan ziektes en ongemakken en daarom dus niet naar de dokter hoeven. Het brengt hen de gewoonte bij om signalen van hun lichaam te negeren, wat de kans vergroot dat ze vroeger aan hun eind zullen komen.

Foto Pixabay