Franstalig Rode Kruis verstrekte meer hulp aan daklozen vorige winter

Franstalig Rode Kruis verstrekte meer hulp aan daklozen vorige winter

Het Franstalige Rode Kruis van België, actief in de Franstalige Gemeenschap, noteert meer hulpverlening aan kansarmen en daklozen in de winteropvang van de voorbije maanden, tussen 1 november 2015 en 31 maart 2016. De toename van de hulp en dienstverlening geldt zowel in Brussel als in Wallonië, zo maakte de humanitaire organisatie vandaag bekend. Voor alle duidelijkheid: het Vlaamse Rode Kruis ontplooit geen activiteiten op het vlak van opvang van daklozen zoals hun Franstalige collega’s. In Brussel werden bijvoorbeeld in het opvangcentrum voor daklozen van Schaarbeek 61 personen opgevangen per dag tussen begin november en einde maart, tegen 29 vorig jaar. In Luik kreeg de Rode Kruisafdeling gemiddeld 140 daklozen over de vloer voor bed en ontbijt tijdens de weekdagen en 76 in het weekend. Bovendien kregen 163 mensen (medische) zorgen in de Vurige Stede, terwijl in Namen 602 mensen werden genoteerd die de opvang opzochten in de winterperiode van november tot maart.

Er werden in Wallonië en Brussel ook 3.500 “hygiëne”-kits uitgedeeld met items voor de persoonlijke hygiëne van kansarme mensen en 600 “winter”-kits, een rugzak met kleren en ondergoed voor kansarmen. Daarnaast hebben vrijwilligers van het Rode Kruis van België (de Franstalige afdeling dus) zo’n 3.283 bezoeken afgelegd bij mensen in nood. De soepbedeling nam toe, in Verviers bijvoorbeeld met 20 procent, en er werden ook bijna dubbel zoveel noodpakketten met voedingsmiddelen verspreid bij mensen in de marge van onze samenleving.

bron: Belga