Brusselse gemeenten vragen vrijstelling van kilometerheffing voor eigen voertuigen

Brusselse gemeenten vragen vrijstelling van kilometerheffing voor eigen voertuigen

De Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VSGB) vraagt aan Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a) dat de steden vrijgesteld zouden worden van de kilometerheffing die sinds 1 april van kracht is. Ze willen dat de heffing niet van toepassing is op gemeentevoertuigen zwaarder dan 3,5 ton. Volgens de VSGB zal de heffing “rechtstreekse en grote gevolgen voor de gemeenten” hebben, vooral voor die gemeenten die over een grote eigen vloot beschikken. De vereniging wil daarom een vrijstelling voor alle voertuigen die zwaarder zijn dan 3,5 ton. “Het gaat in de eerste plaats om voertuigen die gebruikt worden voor taken van algemeen belang (afvalophaling, transport van materieel, wegenonderhoud, enz.)”, zegt voorzitter Marc Cools.

Bovendien vraagt de VSGB ook dat de gemeenten een deel van de opbrengsten van de heffingen zouden krijgen, “zodat ze hun wegen kunnen onderhouden en moderniseren, want die hebben te lijden onder de passage van deze vrachtwagens”. In het Brussels gewest wordt 77 procent van het wegennet uitgebaat door de gemeenten, 23 procent door het gewest.bron: Belga