Vluchtelingenwerk Vlaanderen noemt terugkeerbeleid “illegale deportaties”

Vluchtelingenwerk Vlaanderen noemt terugkeerbeleid "illegale deportaties"

Deze ochtend werden 136 vluchtelingen uit Lesbos en 66 uit Chios op de ferry gezet, terug naar Turkije. Vluchtelingenwerk Vlaanderen noemt dat in een persmededeling “een illegale deportatie, gesponsord door Europa”. De organisatie noemt het “illegaal” omdat er geen enkele garantie is dat het fundamenteel recht om asiel aan te vragen werd gerespecteerd en spreekt van “deportaties” vanwege het machtsvertoon, de ontmenselijkende aanpak en het repressieve karakter van de hele operatie, waarbij er per persoon een bewapende politieagent was voorzien, aldus Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

“Onze woordvoerder Charlotte Vandycke is als waarnemer ter plaatse op Lesbos en kon er vaststellen dat de mensenrechten op grote schaal worden geschonden”, meldt de Vlaamse humanitaire organisatie. “Op Lesbos, en ook op Chios, Kos en Samos, zitten naar schatting 6.000 mensen vast in overvolle detentiecentra. De omstandigheden zijn er erbarmelijk. Ook bevestigen diverse bronnen dat mensen geen toegang krijgen tot de asielprocedure, waar ze nochtans wettelijk recht op hebben.”“We zagen de boten vertrekken, achter een cordon van bepantserde oproerpolitie en onder het oog van pers en mensenrechtenactivisten”, aldus de woordvoerder. “De verontwaardiging en het ongeloof zijn groot. Niet in het minst bij de humanitaire werkers, zoals de bekende redders van de Spaanse groep Pro-Activa, die deze mensen met eigen handen uit de zee haalden.”

“Het is de morele en wettelijke plicht van de Europese Unie om mensen op de vlucht te beschermen tegen vervolging, oorlog en geweld”, zegt Vluchtelingenwerk Vlaanderen. “Dat is perfect mogelijk aan de hand van veilige en legale toegangswegen, ambitieuze resettlementprogramma’s, kwaliteitsvolle opvang en correcte asielprocedures. In de plaats daarvan worden mensenrechten en het recht op asiel ernstig geschonden, met steun van de lidstaten, waaronder België.”

bron: Belga