Alawieten nemen afstand van Assad

Alawieten nemen afstand van Assad

De leiders van de alawitische sekte in Syrië, waartoe ook president Assad behoort, hebben een document verspreid waarin ze afstand nemen van Assads regime en hun licht laten schijnen over de toekomst. Dat meldt de Britse zender BBC zondag, die het document kon inkijken.
Het document van acht pagina’s wordt een “verklaring van een identiteitshervorming” genoemd. In het document zeggen de alawieten het derde model van de islam te vertegenwoordigen. Ze benadrukken geen onderdeel te zijn van de sjiitische islam, zoals ze in het verleden werden beschreven door sjiitische geestelijken.
Ze verklaren zich in te zetten voor “het gevecht tegen sektarisch geweld”, en waarden als gelijkheid, vrijheid en burgerschap te onderschrijven.
De toekomst van Syrië, na vijf jaar burgeroorlog, moet volgens de initiatiefnemers seculier zijn. De alawieten bepleiten een bestuurssysteem waarin de islam, het christendom en alle andere religies gelijk zijn. En hoewel ze, onder de heerschappij van Assad en diens vader, al vier decennia lang de Syrische regeringen en veiligheidsdiensten domineren, benadrukken ze dat de legitimiteit van Assads regime enkel kan beoordeeld worden volgens de criteria van democratie en fundamentele rechten.
Twee van de belangrijkste leiders achter het document vertelden anoniem aan de BBC dat ze het document uitbrachten omdat vele alawieten vermoord worden omwille van hun geloof. Met de verklaring willen ze duidelijk maken dat de leden van alle islamitische groepen in Syrië “broers en zussen” zijn, en dat de alawieten niet geassocieerd mogen worden met de misdaden begaan door het regime. De toekomst van het land ligt in de handen van de internationale gemeenschap, zo klinkt het nog.
De alawieten maakten voor de oorlog twaalf procent van de Syrische bevolking uit.

bron: Belga