Korpschef lokale politiezone Brussel Zuid opgestapt

Korpschef lokale politiezone Brussel Zuid opgestapt

Alphonse Peeters, sinds 2009 de korpschef van de lokale politiezone Brussel Zuid (Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst), is vrijdag opgestapt en wordt tijdelijk vervangen door hoofdcommissaris Patrick Evenepoel, tot nu toe de adjunct-korpschef. Dat meldt de politie Brussel Zuid op haar website. In Het Nieuwsblad wordt gesuggereerd dat hoofdcommissaris Peeters aan de kant werd geschoven omdat hij niet zou voldoen maar dat wordt formeel tegengesproken door de Anderlechtse burgemeester Eric Tomas. “Het politiecollege heeft meneer Peeters niet ontslagen of aan de kant geschoven”, zegt burgemeester Tomas. “Het is hij zelf die om zijn vervanging heeft gevraagd. Enkele maanden geleden had hij al aangegeven dat hij mogelijks zou vertrekken. Na de laatste staatshervorming, waarbij een aantal opdrachten inzake veiligheid aan de Gewesten zijn toegekend, heeft het Brusselse Gewest een nieuwe instelling van openbaar nut opgericht, Brussel Preventie & Veiligheid, om die opdrachten uit te voeren. Meneer Peeters kwam in aanmerking voor die functie. Begin maart is de bevestiging gekomen dat hij naar Brussel Preventie & Veiligheid zou gedetacheerd worden. Daarom neemt hoofdcommissaris Patrick Evenepoel nu zijn taken over als dienstdoend korpschef.”

Burgemeester Tomas geeft wel toe dat er kritiek was op het functioneren van Alphonse Peeters als korpschef. “Zoals dat voor alle leidinggevenden het geval is”, zegt de burgemeester. “De kritiek was er vooral op de manier waarop de openbare orde werd gehandhaafd. Er zullen dus inderdaad mensen zijn die tevreden zijn nu hij vertrekt, maar er zijn er ook en evenveel die hem liever niet hadden zien vertrekken.”

bron: Belga