Platform vraagt volledige legalisering van abortus Platform vraagt volledige legalisering van abortus

Dag op dag 26 jaar geleden werd abortus in België gedeeltelijk gelegaliseerd. Het Platform Abortion Right! vraagt bij deze gelegenheid abortus volledig uit de strafwet te halen. Door zwangerschapsafbreking nog steeds als misdrijf te kwalificeren, wordt het stigma dat erop rust, immers in stand gehouden, zegt het platform in een mededeling. “Dat verhoogt onnodig de drempel om ondersteuning te zoeken en bemoeilijkt het maken van een weloverwogen keuze.” Tot 12 weken zwangerschap kan een vrouw in België beslissen deze af te breken zonder medische redenen. Volgens het Platform Abortion Right! laten jaarlijks 20.000 vrouwen een abortus uitvoeren in België, wat overeenkomt met 13 procent van alle zwangerschappen. Het platform van een 25-tal organisaties geeft ter vergelijking mee dat in Engeland jaarlijks zestien op de duizend vrouwen tussen de 15 en 44 jaar oud beslissen een ongewilde zwangerschap af te breken, tegen 9 op 1.000 vrouwen in België. “Lage abortuscijfers hangen onder meer samen met een liberale abortuswetgeving die een zwangerschapsafbreking in goede medische omstandigheden mogelijk maakt, én met degelijke seksuele vorming op school”, klinkt het in de persmededeling.

Door abortus uit de strafwet te halen, zou “de wetgever (…) uitdrukken dat een vrouw die ongewild zwanger is, in staat is de juiste keuze te maken”, aldus nog het platform, waarvan aan Vlaamse zijde onder meer deMens.nu/Unie Vrijzinnige Verenigingen, de Nederlandstalige Vrouwen Raad (NVR), VIVA-Socialistische Vrouwen Vereniging en Vrouwen Overleg Komitee (VOK) deel uitmaken. Dag op dag 26 jaar geleden werd abortus in België gedeeltelijk gelegaliseerd. Het Platform Abortion Right! vraagt bij deze gelegenheid abortus volledig uit de strafwet te halen. Door zwangerschapsafbreking nog steeds als misdrijf te kwalificeren, wordt het stigma dat erop rust, immers in stand gehouden, zegt het platform in een mededeling. “Dat verhoogt onnodig de drempel om ondersteuning te zoeken en bemoeilijkt het maken van een weloverwogen keuze.” Tot 12 weken zwangerschap kan een vrouw in België beslissen deze af te breken zonder medische redenen. Volgens het Platform Abortion Right! laten jaarlijks 20.000 vrouwen een abortus uitvoeren in België, wat overeenkomt met 13 procent van alle zwangerschappen. Het platform van een 25-tal organisaties geeft ter vergelijking mee dat in Engeland jaarlijks zestien op de duizend vrouwen tussen de 15 en 44 jaar oud beslissen een ongewilde zwangerschap af te breken, tegen 9 op 1.000 vrouwen in België. “Lage abortuscijfers hangen onder meer samen met een liberale abortuswetgeving die een zwangerschapsafbreking in goede medische omstandigheden mogelijk maakt, én met degelijke seksuele vorming op school”, klinkt het in de persmededeling.Door abortus uit de strafwet te halen, zou “de wetgever (…) uitdrukken dat een vrouw die ongewild zwanger is, in staat is de juiste keuze te maken”, aldus nog het platform, waarvan aan Vlaamse zijde onder meer deMens.nu/Unie Vrijzinnige Verenigingen, de Nederlandstalige Vrouwen Raad (NVR), VIVA-Socialistische Vrouwen Vereniging en Vrouwen Overleg Komitee (VOK) deel uitmaken.

bron: Belga