Pensioenen werknemers en ambtenaren voortaan bij één dienst

Pensioenen werknemers en ambtenaren voortaan bij één dienst

Op 1 april fuseren de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) om samen de Federale Pensioendienst (FPD) te vormen. Vandaag bekommert de RVP zich om de berekening en uitbetaling van de werknemers uit de privésector en niet vastbenoemde ambtenaren. De PDOS doet hetzelfde voor de vastbenoemde ambtenaren. Vanaf 1 april fuseren beide diensten.

De nieuwe Pensioendienst – in de Brusselse Zuidertoren – zal jaarlijks meer dan 37 miljard euro aan pensioenen uitbetalen aan 2,35 miljoen gepensioneerden.

Het derde wettelijke pensioenregime in ons land – dat van de zelfstandigen – blijft buiten de fusie. Het gaat om het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

bron: Belga