Wie niet integreert, moet terug

State Secretary for Asylum Policy, Migration and Administrative Simplification Theo Francken arrives for a Kern meeting, a restricted ministers meeting in Brussels, Thursday 17 March 2016. BELGA PHOTO NICOLAS MAETERLINCK

Nieuwkomers moeten voortaan een verklaring ondertekenen. Wie weigert, is niet welkom. En wie geen “redelijke inspanning” levert om zich te integreren, kan zijn verblijfsrecht verliezen. Het gaat om een unicum in Europa.

De federale regering keurde gisteren de tekst van de “nieuwkomersverklaring” goed. Elke buitenlander die langer dan drie maanden in België wil verblijven, moet het document ondertekenen. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad.

Voor EU-burgers, asielzoekers en studenten geldt de integratieverplichting niet. Voor de rest, zowat drie vierde van de nieuwkomers, geldt die wel. Een weigering resulteert in een “onontvankelijk dossier” en wie geen “redelijke inspanning” levert om zich te integreren, kan bij de eerstvolgende verlenging zijn verblijfsrecht verliezen.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) is zeer blij met de verklaring. Zijn partij pleit al jaren voor de koppeling van een verblijfsrecht aan de wil tot integratie.

Voor de opstelling van de nieuwkomersverklaring deed Francken een beroep op professor Etienne Vermeersch. De Dienst Vreemdelingenzaken neemt de controle op zich. Francken hoopt dat de regeling dit najaar van kracht wordt.

Foto Belga / N. Maeterlinck