Nieuwkomers moeten contract ondertekenen

Nieuwkomers in België moeten voortaan een «nieuwkomersverklaring» ondertekenen. Wie geen «redelijke inspanning» levert om zich te integreren, kan zijn verblijfsrecht verliezen.

Mensen die langer dan drie maanden in ons land willen blijven, zullen voortaan een verklaring moeten ondertekenen. In de tekst staat dat ze beloven zich in de maatschappij in België te integreren en onze wetten, normen en waarden te respecteren. Als hij of zij weigert, dan wordt die persoon de toegang tot ons grondgebied ontzegd. Wie tijdens zijn verblijf niet “een redelijke inspanning” levert om zich te integreren, riskeert zijn verblijfsrecht te verliezen.

“Aanslagen zijn bewijs”

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) is verheugd met de goedkeuring van de verklaring. Zijn partij pleit er al jaren voor om het verblijfsrecht te koppelen aan de wil tot integratie. “Jarenlang kon iedereen België binnenkomen zonder voorwaarden en daar dragen we de gevolgen van”, zegt Francken. “De gebeurtenissen van vorige week hebben het nog eens bewezen. De daders zijn bijna allemaal genaturaliseerde Belgen.”

Integratie zelf aantonen

De verklaring wordt niet voorgelegd aan EU-burgers, asielzoekers en studenten. De rest, zo’n drie vierde van de nieuwkomers, zal de tekst wel moeten ondertekenen. De eerste vijf jaar dat migranten in België wonen, krijgen ze een tijdelijke verblijfsvergunning. Tijdens die periode zullen kandidaat-Belgen met alle mogelijke documenten en attesten hun integratie moeten aantonen. Voor de opstelling van de nieuwkomersverklaring deed Francken een beroep op professor Etienne Vermeersch. De staatssecretaris hoopt dat de regeling dit najaar van kracht wordt.

“Eenzijdig en onwerkbaar”

Niet iedereen is overtuigd van het nut van de verklaring. “Het is een eenzijdig instrument van de regering om de publieke opinie te sussen en legitimeert allerlei vooroordelen die over vreemdelingen heersen”, zegt Didier Vanderslycke, directeur van Orbit vzw, een sociaal-culturele beweging die zich bezighoudt met diversiteit en migratie. “Met deze verklaring neemt men afstand van eerdere methodieken. Het is een onwerkbaar instrument zonder maatschappelijk draagvlak.”