Mayeur woont raad van Parijs bij voor herdenking

Mayeur woont raad van Parijs bij voor herdenking

Op uitnodiging van zijn Parijse ambtgenote Anne Hidalgo heeft Brussels burgemeester Yvan Mayeur vandaag op een zitting van de raad van Parijs stilgestaan bij de terreuraanslagen die Brussel vorige week troffen. Hij pleitte ervoor om te “blijven bouwen aan een inclusieve samenleving”. “Met onderwijs, cultuur en wetenschap zullen we het duister overwinnen.” Het was de eerste keer dat een andere burgemeester dan die van de Franse hoofdstad het woord nam op de raad van Parijs. De assemblée, die gemeenteraad én departementsraad is, nam een minuut stilte in acht ter nagedachtenis van de slachtoffers van de aanslagen.

Mayeur onderstreepte in zijn tussenkomst dat de aanslagen van Parijs in november en die in Brussel vorige week door dezelfde terreurcel zijn gepleegd. “We moeten inzicht verwerven in deze radicaliseringskwesties. Hoe kunnen in Europa geboren jongeren ten prooi vallen aan haat en moorddadig fanatisme”, vroeg de burgemeester zich af.

Mayeur praat in Parijs met tal van actoren die betrokken zijn bij de nasleep van de aanslagen en met verenigingen van slachtoffers. In een interview met France Inter betreurde de Brusselse burgemeester ook de vrijlating van Fayçal Cheffou, die hij aanziet als een agitator en een mogelijke rekruteerder van jihadisten. “De grens tussen een geagiteerde radicaal en een radicale rekruteerder is zeer klein en allicht heeft de magistraat deze grens niet willen overschrijden.”

bron: Belga