Federale politie kreeg van Nederland “geen melding” van FBI-bericht

Federale politie kreeg van Nederland "geen melding" van FBI-bericht

De Belgische federale gerechtelijke politie heeft van de Amerikaanse opsporingsdienst FBI op 16 maart “geen informatie ontvangen met betrekking tot de broers El Bakraoui”. Op 17 maart, tijdens een werkbezoek van iemand van de Nederlandse politie, is “geen melding gemaakt” van het bericht dat de FBI bezorgd zou hebben aan de Nederlandse politie. Dat zegt de directeur-generaal van de federale gerechtelijke politie, Claude Fontaine, dinsdag. De directeur-generaal reageert daarmee op de antwoorden die de Nederlandse minister van Justitie Ard van der Steur aan de Tweede Kamer gaf op vragen over internationale politiecontacten. Volgens Van der Steur zou de FBI op 16 maart, enkele dagen vóór de aanslagen in Brussel, aan de Nederlandse politie informatie verstrekt hebben over de criminele en radicale achtergrond van de aanslagplegers Ibrahim en Khalid El Bakraoui. Een dag later zou die informatie “aan de orde” geweest zijn “in een overleg tussen Nederland en België”.

De federale gerechtelijke politie spreekt dat tegen. “Op 16/03/2016 heeft de Belgische federale gerechtelijke politie van de FBI geen informatie ontvangen met betrekking tot de broers El Bakraoui. Dit werd trouwens aan de federale gerechtelijke politie nogmaals vandaag bevestigd door de FBI zelf”, zegt de directeur-generaal van de federale gerechtelijke politie in een mededeling.

“Op 17/03/2016 vond een werkbezoek plaats van een Nederlandse medewerker van de politie aan de federale gerechtelijke politie. Tijdens dit werkbezoek werden enkele informaties meegegeven over de operatie in Vorst die plaatsvond op 15/03. Tijdens dit gesprek werd geen melding gemaakt van het bericht dat de FBI zou bezorgd hebben aan de Nederlandse politie zoals dit trouwens door deze laatste vandaag wordt bevestigd”, zegt de mededeling.

Verder commentaar wil de federale gerechtelijke politie niet geven. “Het onderzoek gaat onverminderd verder”, luidt het.

bron: Belga