Laagste aantal asielaanvragen sinds start crisis

Laagste aantal asielaanvragen sinds start crisis

Afgelopen week werd het laagste aantal asielaanvragen in ons land genoteerd sinds de start van de vluchtelingencrisis. Dat blijkt uit cijfers van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. De afgelopen week meldden slechts 177 nieuwe kandidaat-asielzoekers zich in België. Dat is 41 procent minder dan een week eerder, toen nog 299 vluchtelingen aanklopten. Bij de 177 zijn 52 meervoudige asielaanvragers, dus netto waren er slechts 125 eerste asielaanvragers. Op het hoogtepunt van de crisis, midden september, boden zich tot 1.900 kandidaten per week aan.
Het grootste aantal asielaanvragen kwam vorige week uit Afghanistan (44). Uit Irak en Syrië werden respectievelijk 12 en 10 aanvragen genoteerd.

bron: Belga