Vlaamse regering legt bedragen doelgroepenkortingen vast

Vlaamse regering legt bedragen doelgroepenkortingen vast

De Vlaamse regering heeft vrijdag de bedragen voor de RSZ-kortingen in het nieuwe doelgroepenbeleid goedgekeurd. Dat meldt minister van Werk Philippe Muyters. De Vlaamse regering hakte eerder al de knoop over het vernieuwde doelgroepenbeleid door. Dat beleid moet bepaalde groepen die moeilijk aan werk geraken helpen activeren, bijvoorbeeld via kortingen op de bijdragen aan de sociale zekerheid.
Vlaams minister van Werk Philippe Muyters herleidde het kluwen aan bestaande maatregelen tot drie duidelijk doelgroepen: jongeren, 55-plussers en mensen met een arbeidshandicap.
Voor elk van die doelgroepen zijn nu ook de precieze kortingen vastgelegd. Voor de doelgroep jongeren is er een onderscheid tussen laag- en middengeschoolden. Voor laaggeschoolden gaat het om een bedrag van 1.150 euro per kwartaal en voor middengeschoolden om 1.000 euro per kwartaal.
Voor de 55-plussers is het bedrag afhankelijk van de leeftijd en van het feit of het gaat om een aanwerving of om het langer aan de slag houden (retentie) van personeelslid. Voor de retentie van iemand tussen 55 en 59 jaar gaat het om een bedrag van 600 euro per kwartaal. Vanaf 60 jaar gaat dat bedrag naar 1.150 euro. Hetzelfde bedrag is voorzien bij de aanwerving van een 55-59-jarige. Voor de aanwerving van iemand vanaf 60 jaar stijgt het bedrag naar 1.500 euro.
Wat de korting voor personen met een arbeidshandicap betreft, wordt de formule van de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) behouden. De doelgroep wordt wel uitgebreid met mensen uit de sociale economie.
Minister Muyters hoopt op 1 juli 2016 effectief te kunnen starten met de nieuwe doelgroepenkortingen.

bron: Belga