Enkele honderden manifestanten in Hasselt voor oproep voor verdraagzaamheid

De burgerbeweging Hart boven Hard heeft op een manifestatie, zaterdagnamiddag in Hasselt, opgeroepen voor meer verdraagzaamheid. Vooral tussen de godsdiensten moet er meer begrip en respect ontstaan, aangezien iedereen de terroristische daden verafschuwt, zo zeiden de sprekers tot een paar honderd toehoorders. Boodschappen van vrede, knuffels en ingetogen verontwaardiging over de gebeurtenissen van dinsdag in Brussel en Zaventem waren de voornaamste ingrediënten van een korte bijeenkomst van het platform Hart boven Hard. Naar schatting 300 mensen, van wie de meerderheid allochtonen, waren naar het Dusartplein in Hasselt gekomen om te verbroederen. Een aantal sprekers nam kort het woord, wonder wie Toon Machiels van het Huurderssyndicaat en enkele vertegenwoordigers van de islamitische gemeenschap. Ze deden allen een oproep tot meer verdraagzaamheid en vredelievendheid. Een mix van religies en culturen is een verrijking voor de samenleving, vonden de sprekers. Ze veroordeelden allen de terreurdaden van vorige dinsdag en zochten troost bij elkaar.

Vanuit de politiek was Groen-parlementslid Johan Danen aanwezig. “Niet dat we met deze samenkomsten de problematiek gaan oplossen, maar het doet toch deugd om steun bij elkaar te vinden. Er zijn veel mensen die lijden onder deze terreurdaden en een signaal willen geven dat hun afkomst of religie hier niets mee te maken heeft. Ook zij verafschuwen de terreurdaden en steken door hun aanwezigheid op bijeenkomsten als deze, een hand uit naar andere geloofsgroepen.”

bron: Belga