Astrid stelt “actiepunten en aanbevelingen” op na overbelasting netwerk in Brussel

Astrid stelt "actiepunten en aanbevelingen" op na overbelasting netwerk in Brussel

“Na analyse heeft Astrid alle gebruikersorganisaties rond de tafel geroepen om de communicatie na de aanslagen van 22 maart onder de loep te nemen. Intussen werden concrete actiepunten en aanbevelingen bepaald.” Dat meldt Astrid, de gespecialiseerde telecom-operator van de Belgische hulp- en veiligheidsdiensten, zaterdagmiddag, nadat in de pers berichten waren verschenen over de gebrekkige werking en het uitvallen van het communicatiesysteem van de veiligheids- en hulpdiensten onmiddellijk na de aanslagen. Het uitzonderlijke karakter van de noodsituatie leidde ertoe dat sommige zendmasten van het radionetwerk op korte tijd tijd een nooit geziene hoeveelheid communicatie te verwerken kregen, laat Astrid zaterdag in een persbericht weten. “Van over heel het land werden hulp- en veiligheidsdiensten gevraagd om bijstand te komen verlenen, wat tot een uitzonderlijk radioverkeer heeft geleid. Op vraag van de organisaties heeft Astrid op de dag van de aanslagen honderden extra radio’s op het netwerk aangesloten. Ook de uitval van de commerciële gsm-netwerken heeft een aanzienlijke aangroei van het radioverkeer tot gevolg gehad.”

Astrid wijst er op dat de meldkamers/noodcentrales het bijzonder druk hadden in Brussel en Vlaams-Brabant, maar zij zijn goed blijven functioneren. Ook het alarmeringssysteem voor het oproepen van vrijwilligers van brandweer werd extra belast, maar heeft geen probleem gekend. Er werd een mobiele Astrid-zendmast ter plaatse gebracht om het radionetwerk in Brussel te versterken.
“Het radionetwerk is niet nationaal uitgevallen, maar heeft vooral in de Brusselse regio ernstige capaciteitsproblemen gekend”, stelt Astrid vast. “Kort na de aanslagen bereikten de nabijgelegen Astrid-masten hun maximaal vermogen, met moeilijke communicatie gedurende enkele cruciale uren tot gevolg. Een aantal gebruikers hebben geen toegang tot hun groepsgesprekken gehad.”
“We hebben op vrijdag 25 maart overlegd met het Raadgevend Comité voor Gebruikers. Er werden concrete actiepunten en aanbevelingen naar radiogebruik en training bepaald”, besluit Astrid.

bron: Belga