Oppositie eist dringend meer duidelijkheid over aanslagen

Oppositie eist dringend meer duidelijkheid over aanslagen

Oppositiepartij sp.a wil dat de Kamercommissies Binnenlandse Zaken en Justitie zo snel mogelijk samenkomen om klaarheid te scheppen over wat gebeurde toen bleek dat Ibrahim El Bakraoui door de Turkse autoriteiten werd aangetroffen aan de Turks-Syrische grens. Groen eist een onderzoek door de comités I en P en wil eveneens snel klaarheid van ministers Jan Jambon en Koen Geens. Hun posities stelt voorlopig niemand in vraag. Gisteren raakte bekend dat zelfmoordterrorist Ibrahim El Bakraoui in 2015 door de Turkse autoriteiten werd gestopt aan de Turks-Syrische grens. Hij was vrij onder voorwaarden na feiten van zwaar banditisme. Ongeveer terzelfder tijd zou men in België vastgesteld hebben dat hij die voorwaarden met de voeten trad. Toch kwam El Bakraoui nooit opnieuw in de cel terecht.

“We mogen niet oordelen zonder alle elementen te hebben en dat ga ik ook niet doen”, onderstreept sp.a-Kamerlid Johan Vande Lanotte, die snel klaarheid eist. “Als iemand die vrij is onder voorwaarden, aangetroffen wordt in het buitenland, dan doet het er zelfs niet toe of het al dan niet om een vermoedelijke Syriëstrijder gaat. Dan overtreedt die zijn voorwaarden en moet die weer naar de gevangenis.”

Waarom is dat niet gebeurd, wil de socialist weten. “Alles moet op tafel. De informatie die is uitgewisseld, de mails, de vragen die gesteld zijn. Desnoods tijdens een commissie achter gesloten deuren, maar het parlement moet alles weten.”

Ook Groen-Kamerlid Kristof Calvo eist dringend klaarheid. “De info van de jongste 24 uur geeft grote vraagtekens en maakt ons bezorgd over het functioneren van politie en justitie”, reageert hij. “Wat is er gebeurd? Waarom is er niet sneller en kordater opgetreden? En op welke manier is het onderzoek gevoerd? ” Groen wil dat de comités I en P, die de inlichtingen- en politiediensten controleren, een onderzoek starten naar de feiten.

De positie van justitieminister Geens of zijn collega van Binnenlandse Zaken Jambon stelt niemand momenteel in vraag. “Neen, dat zou niet correct zijn. De ministers moeten uitleg kunnen geven. We leven in een democratische en correcte rechtsstaat”, beklemtoont Vande Lanotte.

“We willen hier niet onbezonnen mee omgaan, daar hebben de families van de slachtoffers ook niets aan. Maar antwoorden op onze vragen zijn wel het absolute minimum”, vult Calvo aan. “We schuiven ons in in de nationale eenheid, maar dat mag niet leiden tot onbeantwoorde vragen.”

bron: Belga