Moeizame zoektocht naar identiteit slachtoffers

Het zal nog een hele tijd duren eer er betrouwbare cijfers over het exacte aantal slachtoffers kunnen gegeven worden, zo valt te vernemen bij het federaal crisiscentrum en de ministeries van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken. Alleen al bij Binnenlandse Zaken is een tiental mensen druk in de weer om zicht te krijgen op het precieze aantal doden en gewonden. Wat de gewonden betreft, is het zo dat er een aantal slachtoffers van de aanslagen op Brussels Airport en in het metrostation Maalbeek zich in een comateuze toestand bevinden of onder narcose worden gehouden. Wat de overleden slachtoffers betreft, is het DVI (disaster victim identification) team bezig met het identificatiewerk, maar de overheidsinstanties willen te allen prijze vermijden dat foutieve nabestaanden worden ingelicht en men wil bij de identificatie van slachtoffers dus honderd procent zeker zijn.

In de loop van de voormiddag komen de betrokken diensten van de ministeries en het crisiscentrum bijeen om een zicht te krijgen op de puzzel.

bron: Belga