Kernkabinet buigt zich over herdenkingsmoment, onderzoek en mogelijke maatregelen

Het kernkabinet is sinds 8.30 uur bijeen in de Wetstraat 16 om een stand van zaken op te namen de dag na de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en het metrostation Maalbeek. De topministers zullen ook kijken welke herdenkingsplechtigheid kan georganiseerd worden. Bij hun aankomst benadrukten de topministers dat er al heel wat maatregelen genomen zijn na de operatie in Verviers en de aanslagen in Parijs. We moeten kijken of die niet versneld kunnen worden ingevoerd, eerder dan nieuwe maatregelen te nemen, was de teneur. Het kernkabinet krijgt deze voormiddag een stand van zaken van het onderzoek naar de daders van de aanslagen, onder meer na de huiszoekingen van afgelopen nacht. “Maar we zullen ook stilstaan bij de slachtoffers”, zei minsiter van Justitie Koen Geens. “De prioriteit is het openbaar leven opnieuw op te starten”, vond Alexander De Croo. “We moeten veerkracht tonen”, vulde Kris Peeters aan.

Nieuwe maatregelen zijn niet meteen nodig, luidde het eensgezind. We kunnen een aantal maatregelen versneld worden uitgevoerd. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de teksten die in de commissie Terrorisme op tafel liggen. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon verwees ook naar Europa – onder meer over het bijhouden en uitwisselen van passagierslijsten – en naar maatregelen die nog door de ministerraad dienen te worden goedgekeurd.

Intussen blijft het wachten op een nieuwe analyse van het dreigingsniveau door het OCAD. Die was bij de start van het kernkabinet nog niet afgerond, was te horen.

De ministers zullen bepalen welke herdenkingsplechtigheid georganiseerd worden.

bron: Belga