China leent bijna half miljard euro voor schone lucht

China gaat omgerekend bijna 450 miljoen euro lenen bij de Wereldbank om de luchtvervuiling in en rondom Peking tegen te gaan. Peking is één van de meest vervuilde steden van China.

Het geld zal gebruikt worden voor de financiering van verschillende projecten in de Chinese hoofdstad en maakt deel uit van een breder programma, dat de komende zes jaar ruim 1,25 miljarid euro moet gaan omvatten. Naast de lening van de Wereldbank rekent China ook op een lening van onder meer de Chinese Hua Xia Bank, die zo’n 450 miljoen euro extra gaat ophoesten.

Verschillende bedrijven in Peking, Habei, Tianjin en aangrenzende gebieden gaan het bedrag investeren in het preventie- en bestrijdingsplan, dat door de Chinese overheid is opgesteld. Eén van de hoofddoelen daarbij is het verminderen van het gebruik van steenkool.

In China is luchtvervuiling een erg groot probleem. Het land stoot eveneens de meeste broeikasgassen ter wereld uit. China haalt immers ruim 70% van haar elektriciteit uit kolengestookte elektriciteitscentrales. De Chinese overheid wil minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen door te investeren in kernenergie en wind-, water- en zonne-energie. Doel hierbij is dat in 2020 de uitstoot van de belangrijkste vervuilers in de energiesector met 60% moet zijn verminderd.

In november werd in het noordoosten van China nog een ongezien niveau van smog vastgesteld. De hoeveelheid smog die toen werd gemeten, bleek 56 keer zo hoog te liggen dan de maximale hoeveelheid fijnstof waar een mens per dag aan mag worden blootgesteld. Zo ging de zichtbaarheid in de noordelijke stad Shengyang zelfs niet verder dan honderd meter.

Foto  AFP / J. Eisele