“Werknemersverloop bereikt dieptepunt in 2015”

De mobiliteit op de arbeidsmarkt lijkt stil te vallen. In 2015 veranderde slechts 16 procent van de werknemers – vrijwillig of onvrijwillig – van werkgever. Dat blijkt uit de jaarlijkse studie van HR-dienstverlener Securex naar het personeelsverloop tussen organisaties in België. Sinds 2007 is het personeelsverloop nog nooit zo diep weggezakt. De verklaring ligt bij de vergrijzing van de beroepsbevolking en bij de werknemers met een vast contract die zelf steeds minder initiatief nemen om van werkgever te veranderen. Andere factoren zijn de verhoging van de pensioenleeftijd en het wegvallen van het brugpensioen.
De cijfers bereiken een dieptepunt sinds het begin van de analyses van Securex over personeelsverloop in 2007. Tussen 2010 en 2014 steeg het onvrijwillig verloop licht, maar in 2015 keert de trend. Slechts 10,68 pct van de werknemers verlieten in 2015 onvrijwillig hun werkgever of een kwart minder dan in 2014. Alleen in 2007 zakte het onvrijwillig verloop nog dieper weg. Opmerkelijk: in meer dan 6 op de 10 gevallen van onvrijwillig verloop, gaat het om een tijdelijk contract dat afloopt. In de andere gevallen betreft het onder andere contractbreuk, opzeg werkgever of een dringende reden.
Maar ook het vrijwillig verloop neemt verder af, en dit sinds 2011. In 2015 verliet slechts 5 pct van de werknemers zijn organisatie op eigen initiatief, mogelijk omwille van opzeg, omdat de werkgever niet wil ingaan op zijn vraag naar aangepaste arbeidsvoorwaarden of door beëindiging met wederzijds akkoord. In 2013 besloot nog 7,01 pct van de werknemers zijn werkgever te verlaten, in 2014 was dat al gedaald tot 6,62 pct.

bron: Belga