“Leuven doet wat nodig is”

Naar aanleiding van de aanslagen nam Leuven volgens burgemeester Louis Tobback maatregelen in het kader van het afgekondigde provinciaal rampenplan. “Wij doen wat nodig is. Zo werden bijvoorbeeld afspraken gemaakt met het UZ Gasthuisberg om indien nodig agenten ter beschikking te stellen voor de begeleiding van het transport van gewonden en om in het ziekenhuis zelf “een oogje in het zeil te houden”. Leuven heeft evenwel geen eigen initiatieven genomen om gebouwen te bewaken. “De regering heeft het dreigingsniveau opgetrokken naar niveau 4. Wat dat juist inhoudt is mij niet duidelijk. Er bestaat daar immers geen duidelijk draaiboek over. In het kader van het provinciaal rampenplan kan de gouverneur ons natuurlijk specifieke opdrachten geven van politionele of technische aard, maar dat is nog niet gebeurd”, aldus Tobback.

bron: Belga