Federale begroting – “België kan eerste land worden dat wegens schuldgraad op strafbankje komt”

“Het is nog nooit gebeurd dat een Europese lidstaat in de procedure van het buitensporig tekort terechtkomt omwille van haar schuld, maar België moet opletten of het kan ervan komen. De begrotingscontrole is een serieuze oefening.” Die waarschuwing geeft Europees commissaris Marianne Thyssen dinsdag aan de verschillende regeringen van het land, en met name aan de federale regering, waarvan de topministers op zoek zijn naar een akkoord over de begroting. Thyssen, binnen de Commissie bevoegd voor Werk en Sociale Zaken, brengt vandaag een officieel ‘bezoek’ aan België. Ze ontmoet leden van het federale parlement, de premier, verschillende federale ministers en de ministers-presidenten van de gewesten en de gemeenschappen, maar ook de sociale partners. De Europese commissaris zal luisteren naar haar Belgische gesprekspartners, maar zal ook enkele boodschappen overbrengen. Die zijn niet nieuw, maar Thyssen wil nog eens duidelijk maken wat Europa van België verlangt en wat de risico’s zijn als er niet wordt bijgestuurd.
Zo waarschuwt Thyssen dat België opnieuw op het strafbankje terecht dreigt te komen en van nabij door Europa zal opgevolgd worden als het door een ontsporende begroting zijn schuldgraad niet verder naar beneden krijgt. “Het is nog nooit gebeurd dat een Europese lidstaat in de procedure van het buitensporig tekort (zoals het strenger Europees toezicht officieel heet, nvdr.) terechtkomt omwille van haar schuld, maar België moet opletten of het kan ervan komen. De begrotingscontrole is een serieuze oefening.”
Bij ongewijzigd beleid dreigt ons land in 2015 en 2016 samen geen structurele inspanning van 1,2 procent te doen zoals gevraagd, maar van slechts 0,5 procent. “Zelfs al blijft het begrotingstekort desondanks nog altijd onder de 3 procent, kan je toch in de buitensporigtekortprocedure terechtkomen”, aldus Thyssen. Terwijl de schuldgraad rond 106 procent stagneert, moet die eigenlijk worden afgebouwd richting 60 procent.
Een strenger toezicht vanuit Europa omwille van de schuldgraad zou onder meer betekenen dat ons land op het einde van de rit een boete riskeert die kan oplopen tot 0,2 procent van het bbp.

bron: Belga