Enkel in Vlaanderen daalde het aantal verkeersdoden in 2015

Het aantal letselongevallen op de Belgische wegen is in 2015 met 2,8 procent gedaald tot 40.053. Het aantal doden ter plaatse is echter gestegen met 4,7 procent tot 627 (599 in 2014). De tendens is vooral verontrustend in Wallonië, waar het aantal doden met 14,6 pct is gestegen. In Vlaanderen daalde het aantal doden ter plaatse met 4,0 pct. In de jongste verkeersveiligheidsbarometer stelt het BIVV verder een zorgwekkende stijging vast van het aantal doden bij motorfietsers: van 70 naar 92. Dat meldt het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) dinsdag. Voor het eerst sinds 2011 is vorig jaar het aantal doden ter plaatse opnieuw gestegen. Om het definitieve aantal doden op de weg te kennen, dienen ook de personen bijgerekend te worden die binnen 30 dagen na het ongeval aan hun verwondingen overlijden. Volgens de ramingen van het BIVV zou dit aantal ongeveer 755 bedragen in 2015, ten opzichte van 727 geregistreerde doden in 2014. “Deze stijging betekent dat België zich nog verder verwijdert van de doelstellingen die tegen 2020 werden vastgelegd, namelijk maximaal 420 doden”, aldus het BIVV.
Het aantal gewonden op Belgische wegen daalde met 2,6 pct naar 51.631 (53.023 in 2014).
Het Vlaams gewest is het enige gewest met een daling van het aantal doden ter plaatse: van 328 naar 315 (of -13). “Dit aantal schommelt lichtjes sinds 2012 maar is over het algemeen stabiel. Volgens onze ramingen zou het aantal doden 30 dagen na het ongeval ongeveer neerkomen op 390”, aldus het BIVV. Daarmee zou Vlaanderen het iets beter doen dan 2014, toen er sprake was van 393 doden.
In het Brussels gewest steeg het aantal doden ter plaatse van 17 naar 21 in 2015. “Een aantal dat niet veel meer varieert sinds 2010”. Het aantal doden na 30 dagen raamt het BIVV tussen 25 en 30.
Ten opzichte van 2014 werden er in Wallonië 37 doden meer geregistreerd: 291 tegenover 254 in 2014. De stijging van 14,6 pct betekent het einde van een continue daling sinds 2011. Het BIVV raamt het totale aantal doden na 30 dagen in 2015 op zowat 335.

bron: Belga