“Strijd tegen racisme in Europa meer dan ooit een prioriteit”

In het licht van de vluchtelingencrisis moet de strijd tegen racisme in Europa “meer dan ooit een prioriteit zijn”. Dat stellen de belangrijkste openbare Europese instellingen voor de mensenrechten in een gemeenschappelijke mededeling naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Racisme. In de mededeling wijzen directeur Michael O’Flaherty van het Europees agentschap voor de grondrechten (FRA, Europese Unie), Michael Georg Link van het Bureau voor Democratische Instellingen en Mensenrechten (ODIHR, Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) en Christian Ahlund van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI, Raad van Europa) erop dat in verscheidene landen een “gevoelige stijging van aanvallen op vluchtelingen, asielzoekers en migranten” wordt vastgesteld.

“Een haatdiscours geworteld in vijandigheid tegenover etnische, religieuze en culturele diversiteit wordt steeds openlijker beleden, niet enkel door extremistische groeperingen, maar ook door politici uit het hele politieke spectrum en op sociale media. Deze retoriek voedt intolerantie tegen etnische en religieuze minderheden en maakt het des te dringender dat regeringen snel en resoluut optreden”, zo menen de drie instellingen.

Volgens O’Flaherty moeten de Europeanen “elk spoor van uitsluiting en marginalisering van de outsider elimineren” om het fenomeen het hoofd te bieden. De internationale verdragen tegen racisme bieden daartoe een kader, zo stelt hij. Ahlund beklemtoont dan weer het belang van een tegendiscours en van het aantonen van de gevaren die om de hoek loeren wanneer wordt opgeroepen om het recht op gelijkheid en waardigheid in de wind te slaan.

bron: Belga