Peeters vraagt analyse kostprijs belangrijkste financiële diensten

Minister van Economie Kris Peeters (CD&V) heeft het Prijzenobservatorium gevraagd de kostprijs van de belangrijkste financiële diensten binnen de bankensector tegen het licht te houden. Hij wil zich ervan vergewissen dat de normale concurrentieregels overeind blijven en dat er geen sprake is van concurrentievervalsende afspraken binnen de sector. De vicepremier, die ook bevoegd is voor Consumentenzaken, reageert daarmee op de berichtgeving dat verschillende banken de mogelijkheid onderzoeken om hun dienstverlening duurder te maken. De Tijd schreef zaterdag dat ze daarbij ook kijken naar de tarifering van diensten die nu gratis zijn en naar hogere tarieven voor woningleningen. De sector zou naar nieuwe inkomstenbronnen zoeken omdat de aanhoudende lage rente zijn zakelijk model onder druk zet.

Minister Peeters zal er naar eigen zeggen op toezien dat de regels over de basisbankdienst worden nageleefd. “De consument heeft recht op een minimum van 24 gratis afhalingen. Dat recht moet behouden blijven”, luidt het. Voorts vindt Peeters het niet kunnen dat banken voor hun overige diensten aan de consumenten kosten zouden aanrekenen die beduidend hoger liggen dan de reële kostprijs voor die diensten. “Digitalisering van de bankdiensten heeft geleid tot lagere kosten voor de banken. Deze tendens mag niet worden omgekeerd”, aldus nog de minister.

bron: Belga