“Slechts 4 pct Belgen vormt hobby, passie of idee om tot eigen zaak na pensionering”

Ondanks een stijging van het aantal gepensioneerden dat zelfstandige wordt en het feit dat 65-plussers of mensen met een loopbaan van 45 jaar onbeperkt kunnen bijverdienen, wil slechts 4 procent van de Belgen dat effectief doen. Uit een enquête, in opdracht van verzekeraar Delta Lloyd Life, blijken verschillende struikelblokken, met een verkeerde perceptie voorop. Uit het online onderzoek bij een representatieve steekproef van duizend werkende Belgen tussen 18 en 65 jaar, blijkt dat 32 pct met een hobby, passie of idee zit om na de pensionering om te vormen tot een eigen zaak. Een kwart zegt ook “goesting” te hebben om dat idee uit te voeren, maar slechts 4 pct wil de plannen ook effectief realiseren.
Dat verschil is te verklaren. “Uit ons onderzoek blijkt dat 60 pct van de respondenten angst heeft voor een (gedeeltelijk) verlies van het wettelijk pensioen”, zegt Annelore Van Herreweghe van Delta Lloyd Life. “Daarnaast vreest 51 pct voor het (gedeeltelijk) verlies van de sociale bescherming. Maar beide percepties zijn volledig fout. Sinds 1 januari mogen gepensioneerden van minstens 65 jaar oud of met een loopbaan van 45 jaar onbeperkt bijverdienen. Bovendien is het ook zo dat men het statuut van gepensioneerde werknemer met alle verworven rechten daaraan gekoppeld behoudt. Het is jammer dat deze ongerechtvaardigde redenen mensen ervan zouden weerhouden om hun dromen waar te maken.”
Maar er bleken nog andere struikelblokken. Zo gaf 60 pct aan geen financiële investeringen te willen doen of financiële risico’s te willen lopen, ook had 56 pct geen zin om sociale bijdragen te moeten betalen “zonder daar iets voor terug te krijgen”. Onder meer administratieve lasten, angst om te falen en vragen over de gezondheid spelen ook nog mee.
Uit cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen blijkt dat het aantal starters na pensionering op vijf jaar tijd met 60 pct toenam, tot 2.562 personen in 2014.

bron: Belga