“Hebben gisteren belangrijke strijd gewonnen, maar oorlog gaat voort”

Het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD) heeft beslist om het dreigingsniveau op 3 te houden. Dat betekent dat de dreiging “mogelijk en waarschijnlijk” is. Dat kondigde premier Charles Michel vandaag aan na afloop van de Nationale Veiligheidsraad waarop de nieuwe analyse van OCAD besproken werd na de antiterreuractie van gisteren waarbij Salah Abdeslam gevat werd. “We hebben gisteren een belangrijke strijd gewonnen, maar de oorlog gaat voort”, zei de premier. Michel benadrukte dat de actie van gisteren geen toevalstreffer was, maar het resultaat van een gigantisch werk van de veiligheidsdiensten, de magistratuur, de politie en de inlichtingendiensten. Er werden 300 tot 400 rechercheurs gemobiliseerd, benadrukte de eerste minister. Ook de huiszoeking in Vorst was volgens hem geen toeval.

De premier wees ook op het belang van het feit dat Salah Abdeslam levend gevat werd, waardoor een gerechtelijke procedure mogelijk is en recht gesproken kan worden. Dat is ook belangrijk voor de slachtoffers en hun familie.

Hij is er ook van overtuigd dat de strijd tegen radicalisme en terrorisme niet voorbij is. Ook de komende weken en maanden zal er moeten samengewerkt worden met de partners. De samenwerking met Frankrijk zal maximaal worden voortgezet. Wat de uitlevering van Abdeslam betreft, zijn er volgens hem twee opties: ofwel gaat Salah Abdeslam akkoord, ofwel gaat hij niet akkoord. In België zijn er alvast geen politieke bezwaren tegen de uitlevering, “maar de facto zal het nog een paar weken duren voor dat een feit is”, meende Michel.

Hij legde nog de nadruk op de versterking van de capaciteit en de middelen voor justitie en veiligheidsdiensten, waarbij hij verwees naar de 300 miljoen euro die de regering hiervoor onlangs vrijmaakte.

De premier bedankte ten slotte de bewoners van Molenbeek en Vorst voor de kalmte en sereniteit die zij aan de dag gelegd hebben, en de lokale autoriteiten die ervoor gezorgd hebben dat de toestand onder controle bleef.

bron: Belga