Sp.a pleit voor maximumfactuur in ouderenzorg

Oppositiepartij sp.a pleit ervoor om een maximumfactuur in te voeren in de ouderenzorg. De socialisten reageren daarmee op de Rusthuisbarometer van de socialistische mutualiteiten, waaruit blijkt dat voor drie op de vier Vlaamse senioren het pensioen niet meer volstaat om de rusthuisfactuur te betalen. “Het rusthuis zou niet duurder mogen zijn dan het pensioen dat je krijgt. Bij de begrotingscontrole zal sp.a daarom een concreet voorstel op tafel leggen om een maximumfactuur in de ouderzorg in te voeren”, zegt sp.a-fractieleider in het Vlaams Parlement Joris Vandenbroucke. “Mijn fractie zal bij de begrotingscontrole een concreet voorstel op tafel leggen om een maximumfactuur in de ouderenzorg in te voeren. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de rusthuisfactuur betaalbaar blijft, ook voor mensen met een lager pensioen”, zegt Vandenbroucke.

De sp.a-fractieleider roept minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) op om deze problematiek ernstig te nemen. “Het enige wat we tot nog toe gezien hebben van deze regering zijn besparingen. De investeringen die zijn aangekondigd zijn voorlopig niet meer dan een druppel op een hete plaat. Er dreigt een groot tekort aan rusthuizen, en de rusthuizen die er wel zijn worden onbetaalbaar. In plaats van iedere Vlaming een hoopvol perspectief op een rustige oude dag te geven, bespaart deze regering op seniorenzorg”, zegt Vandenbroucke.

bron: Belga