Solliciteren voor job bij Brusselse gemeenten voortaan gratis

Het Brussels Parlement heeft unaniem een ordonnantie goedgekeurd waardoor er voortaan geen examengelden meer gevraagd kunnen worden voor sollicitaties bij lokale besturen.
In Brussel blijven sommige gemeenten en OCMW’s, onder meer Etterbeek en Ukkel, examengelden vragen om te kunnen deelnemen aan een selectieprocedure. Bovendien blijkt dat werkzoekenden die geen inkomen hebben, daardoor het hardst geraakt worden. Voor hen is dat een bijkomende last. Een gemotiveerde werkzoekende verstuurt meerdere sollicitatiebrieven per maand en het totaalbedrag voor de examengelden kan makkelijk oplopen, stellen de initiatiefnemers. In bepaalde gevallen, zoals voor lager geschoolde profielen, vragen deze gemeenten 5 tot 15 euro per sollicitatie. In de privésector was het reeds verboden om geld te vragen aan sollicitanten om aan een aanwervingsprocedure deel te nemen.

Het parlement besliste voorts, eveneens unaniem, om een einde te maken aan de verplichting van de borgstelling voor gemeenteontvangers. De regeling is achterhaald en is ook reeds in de andere gewesten geschrapt.

bron: Belga