Noodplan afgekondigd in Sint-Jans-Molenbeek

De burgemeester van de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek, Françoise Schepmans, heeft vanavond om 18.20 uur het noodplan afgekondigd, in de marge van de politieoperatie in de Vier-Windenstraat. De inwoners die niet naar huis kunnen, kunnen opgevangen worden in het gemeentehuis of het aanpalende AJJA-gebouw. Het noodplan is geactiveerd uit voorzorg, in het geval dat de operatie in de avond voortduurt. Er worden ook maatregelen getroffen in een jeugdherberg en een hotel op het grondgebied.

Een twintigtal kinderen zit nog vast in scholen aan de Vier-Windenstraat. De Franstalige en Nederlandstalige school van de wijk zijn nog altijd niet toegankelijk. De ouders worden gevraagd zich naar het gemeentehuis te begeven.

Het groene nummer 02/600.49.61 is opgestart, waar inwoners en familie terecht kunnen voor meer informatie.

bron: Belga