Europa noemt Vlaamse subsidies voor biomassa ‘waanzinnig’

“De subsidiëring voor biomassa is in drie lidstaten, vergeef mij het woord, waanzinnig hoog.” Dat zei Jos Delbeke, directeur-generaal Klimaat van de Europese Commissie, vanmiddag in de Klimaatcommissie van het Vlaams parlement. “Het gaat om Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. In andere lidstaten is er een normale markt, waarbij subsidiëring niet de vorm heeft aangenomen die we hier hebben.” Biomassa, het verbranden van organisch materiaal in de vorm van pellets, vormt in Vlaanderen een groot aandeel binnen de groenestroomproductie. Het ging in 2014 om bijna een derde van de totale productie. De technologie is echter omstreden, omdat de grondstof niet echt hernieuwbaar is en de aanmaak zelfs zou leiden tot ontbossing.

“Biomassa neemt een zeer groot aandeel in binnen het pakket hernieuwbare energie, het kost ons handenvol geld en als ik bepaalde rapporten lees zou de reële uitstootwinst er pas zijn na twintig jaar”, vatte Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) het vrijdag samen.

Elektriciteitsproductie op basis van biomassa is niet de oplossing van de toekomst, gaf Delbeke aan. “De vraag dringt zich op of we dat geld (de subsidies, red.) niet beter elders gebruiken. Ook omdat die pellets worden verstookt in oude steenkoolcentrales. Oude technologie met andere woorden, die slecht scoort qua energie-efficiëntie. Het is beter om dat systeem te herdenken.”

Ook wat ons transport betreft uit Europa opnieuw bemerkingen. “Ik denk dat er maar twee pistes zijn”, zei Hermes Sanctorum (Groen) aan Jos Delbeke. “Ofwel vermijden we grote infrastructuurprojecten die extra CO2 veroorzaken, ofwel sturen we het gedrag en bieden we alternatieven, via de slimme kilometerheffing.”

“De invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens was heel belangrijk”, beaamde de directeur-generaal. “We zullen naar een dergelijk systeem voor personenwagens moeten gaan. Ik denk dat iedereen dat wel weet. Het is niet erg populair, maar elke dag langer in de file staan is dat ook niet. Ik denk dat we die noot zullen moeten kraken.”

bron: Belga