“Absoluut voorbarig cijfers te noemen voor Vlaamse begrotingscontrole”

“Het is absoluut voorbarig een cijfer te noemen voor de Vlaamse begrotingscontrole. Ik ben dan ook stomverbaasd door de cijfers die in de pers genoemd worden”, zo reageert Vlaams minister-president Geert Bourgeois op het bericht dat zijn regering op zoek zou moeten naar 330 miljoen euro om uit te komen op het voorziene tekort van 172 miljoen euro in 2016. Volgens berichten in Het Laatste Nieuws en De Morgen dreigt de Vlaamse begroting dit jaar 500 miljoen euro in het rood te duiken en moet de regering-Bourgeois met andere woorden op zoek naar 330 miljoen euro om te landen op het vooropgestelde tekort van 172 miljoen euro. “Absoluut voorbarig”, zo noemt regeringsleider de cijfers. “Onze experten zijn nog volop bezig met de cijfers te verzamelen en verfijnen. Ik ben dan ook stomverbaasd dat er cijfers opduiken in de pers. De cijfers die circuleren zijn uit de lucht gegrepen”, aldus Bourgeois.

Volgens hem is er sprake van verschillende mee- en tegenvallers en komt het er nu vooral op aan de cijfers “zo zuiver mogelijk te krijgen”. Wat tegenvallers betreft verwijst Bourgeois naar een nadelig effect van de zesde staatshervorming. “Door de horizontale solidariteit gaat er een groter bedrag aan afdrachten van Vlaanderen naar Wallonië en Brussel. Dat bedrag wordt geraamd op 364 miljoen euro en is veel groter dan bij de begrotingsopmaak”, legt Bourgeois uit.

Het blijft volgens Bourgeois de bedoeling de begroting op koers te houden en het tekort dit jaar niet boven de 172 miljoen euro te laten gaan. En in 2017 moet de begroting opnieuw in evenwicht zijn en moet er meer ruimte komen om te investeren.

Bourgeois wil er ook niet van weten om andere grote dossiers, zoals de hervorming van de kinderbijslag en de hervorming van het secundair onderwijs, aan de begrotingscontrole te koppelen. “Ik wil geen enkel dossier koppelen aan de begrotingscontrole”, aldus Bourgeois.

bron: Belga