Drie jaar geluidsnormen op festivals: thema leeft maar toepassing blijkt te complex

Drie jaar na de invoering van de geluidsnormen voor muziekactiviteiten door de Vlaamse regering is het thema van de gehoorschade bespreekbaar en bekend geworden. In de horeca, de muziekwereld en de jeugdsector is Joke Schauvlieges geluidsnormenplan niet meer staatsvijand nummer één. Maar de te moeilijke metingen, te weinig kennis en de lokale verschillen spelen de strijd tegen gehoorschade nog parten. Op een studiedag georganiseerd door het Vlaams departement Landbouw, Natuur en Energie, waarvoor Schauvliege de bevoegde minister is, waren actoren van het lokaal niveau, de horeca, de muziek- en jeugdsector samengekomen om een evaluatie te maken van de nieuwe geluidsnormen die sinds 1 januari 2013 in Vlaanderen van kracht zijn.

Ondanks het hevige protest tegen de invoering drie jaar geleden, klinkt de tussenbalans opvallend positief. “Het thema leeft, er is veel betrokkenheid”, zegt geluidsdeskundige Lut Muyshondt. Ook Boomtown-organisator, café-eigenaar en geluidstechnicus Jeroen Vereecke ziet dat de nieuwe regelgeving de “excessen eruit gehaald heeft”. Toon Luypaert van De Ambrassade, de koepelorganisatie van de Vlaamse jeugdsector, beaamt dat jongeren meer bewust geworden zijn van gehoorschade.

Maar er blijven heel wat hiaten die de overheid moet wegwerken. Vooral de handhaving loopt nog mank, wat resulteert in weinig metingen en bijgevolg weinig pv’s. Te weinig geschikte meettoestellen bij de gemeenten en politiezones en een te complexe regelgeving zijn daar de grote oorzaken van, concludeert Muyshondt na een rondvraag.

Vooral het gebrek aan uniformiteit stoort de verschillende actoren. “De regelgeving is verwarrend en creëert rechtsonzekerheid voor vooral kleinere zalen en café’s. Bovendien blijven er heel wat blinde vlekken, zoals privéfeesten waar de geluidsnormen niet gehanteerd worden, die nochtans cruciaal zijn in de strijd tegen gehoorschade”, zegt Vereecke, die ervoor pleit om de lokale overheden minder vrije hand te geven. “Momenteel is er te veel maatwerk door mensen die eigenlijk niet zo goed kunnen timmeren.”

bron: Belga