Bonden kunnen niet aanvaarden dat stakingsrecht op losse schroeven wordt gezet

De vakbonden in de Groep van Tien kanten zich niet tegen een actualisering van het Herenakkoord uit 2002, maar ze kunnen niet aanvaarden dat nieuwe afspraken het stakingsrecht op losse schroeven zouden zetten. Zo reageren ze vandaag op het afspringen van het sociaal overleg over een Herenakkoord, waarin afgesproken wordt wat kan en niet kan in het geval van een sociaal conflict. De bonden ACV, ACLVB en ABVV zeggen dat ze niet tegen een evaluatie van het Herenakkoord uit 2002 waren, met nieuwe regels om acties bij sociale conflicten te omkaderen. “We kunnen echter niet aanvaarden dat die omkadering het stakingsrecht op losse schroeven zet”, klinkt het in een gezamenlijk persbericht. Zo vinden ze dat niemand mag worden uitgesloten van deelname aan collectieve acties. “We denken hierbij aan uitzendkrachten en aan onderaannemers die volgens de werkgevers de mogelijkheid zouden moeten hebben om het bedrijfsgebouw te betreden bij stakingen. Dit zou echter afbreuk doen aan het solidariteitsbeginsel tussen werknemers.”

Voorts zijn de bonden niet tegen de invoering van een aanspreekpunt zodat procedures en regels worden nageleefd in geval van staking. Maar “het is niet de taak van de syndicale organisaties om als rechterlijke macht op te treden voor het sanctioneren van grensoverschrijdend gedrag”, klinkt het.

De bonden benadrukken dat het Herenakkoord van 2002 van kracht blijft. “Als vakbondsorganisaties hebben we nooit opgeroepen tot illegale of afkeurenswaardige acties. Wij verwerpen elke vorm van geweld, van welke aard dan ook. Wij erkennen dat niemand een collectieve actie mag gebruiken om druk uit te oefenen op anderen en ze te dwingen illegaal en/of juridisch strafbaar te handelen”, besluit de bonden.

Aan werkgeverszijde wordt er voorlopig niet gereageerd op het afspringen van het overleg tussen de sociale partners.

bron: Belga