22 cultuurprojecten werken samen over de taalgrens

Ministers van Cultuur Sven Gatz en Joëlle Milquet ondersteunen 22 cultuurprojecten die over de taalgrens heen willen samenwerken. Aanleiding is de projectoproep die volgde op het cultureel akkoord tussen de Vlaamse en Franse gemeenschap uit 2013. Voor de projecten werd een budget van 160.000 euro voorzien. Met de oproep gaven ministers Gatz en Milquet voor het eerst concreet gestalte aan het akkoord. Bedoeling is culturele organisaties de weg doen vinden naar meer samenwerking in het andere landsgedeelte. Dat kan gaan om het stimuleren van uitwisseling, maar ook het leren van elkaars praktijken, elkaars aanbod en publiek leren kennen, of coproducties uit de grond stampen.

Na de projectoproep kwamen 94 aanvragen binnen. Na advies van het Samenwerkingsplatform, dat in het leven werd geroepen om de uitvoering van het cultureel akkoord te begeleiden, beslisten beide ministers 22 projecten te ondersteunen. Voor minister Milquet staat een herhaling van het project in 2017 nu al vast.

Haar Vlaamse collega reageert aangenaam verrast op het aantal aanvragen en op de kwaliteit en originaliteit ervan. “Over heel het land bestaat duidelijk enorm veel goesting en inspiratie bij culturele organisaties, om elkaar over de taalgrenzen op te zoeken en samen te werken. Het cultureel akkoord zit op de huid van de tijd.”

bron: Belga