Wetenschappers ontdekken “de samenzwering van de priemgetallen”

Priemgetallen, oftewel de natuurlijk getallen groter dan 1 die slechts deelbaar zijn door 1 en door zichzelf, volgen wel degelijk een patroon. Dat hebben onderzoekers Kannan Soundararajan en Robert Lemke Oliver van de universiteit van Stanford ontdekt.

Het ontdekte patroon, nu al “de samenzwering van de priemgetallen” genoemd, weerlegt de consensus dat priemgetallen willekeurig voorkomen. Priemgetallen worden beschouwd als de bouwstenen van de wiskunde omdat alle getallen ofwel een priemgetal zijn, ofwel het product van meerdere priemgetallen.

De onderzoekers lieten een computerprogramma door de eerste 400 miljard priemgetallen gaan, en uit die analyse bleek dat twee opeenvolgende priemgetallen zelden hetzelfde laatste cijfer hebben. Zo is er maar 18,5% kans dat een priemgetal eindigend op 1 gevolgd wordt door nog een priemgetal dat eindigt op 1. Veel vaker komt het voor dat een priemgetal eindigt op een ander cijfer dan het priemgetal ervoor.

Alsof de priemgetallen ‘voorkeuren’ hebben dus. Het is nog niet duidelijk in welke mate die vooringenomenheid van priemgetallen gewoon een uitzondering is of net de regel.