Jambon: “Grenscontroles werpen vruchten af”

De grenscontroles in de Westhoek werpen hun vruchten af, oordeelt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. Bij de start eind vorige maand werd dagelijks een honderdtal transitmigranten aangetroffen door de Belgische politiediensten, maar intussen zijn dat er volgens Jambon gevoelig minder. Na drie weken staat de teller op 717. België voerde op 23 februari in de kustregio opnieuw tijdelijke controles in aan de grens met Frankrijk. De Franse autoriteiten waren net gestart met de ontmanteling van de migrantenkampen in Calais en Duinkerke en de Belgische regering wilde absoluut vermijden dat in ons land nieuwe tentenkampen zouden ontstaan met mensen die de oversteek richting Verenigd Koninkrijk willen maken.

De actie – operatie Medusa gedoopt – werpt zijn vruchten af, oordeelde Jambon dinsdag in de bevoegde Kamercommissie. Volgens de minister is het resultaat moeilijk exact meetbaar vanwege het ontradend effect dat in rekening genomen zou moeten worden. “Maar het aantal transitmigranten neemt af in de kustregio en er zijn geen tentenkampen.”

De kans is reëel dat België de tijdelijke grenscontroles verlengt. Die beslissing moet voor 23 maart vallen en is voor de komende ministerraad, zo liet Jambon verstaan. Een voorafname deed hij niet, al liet de N-VA-minister wel verstaan dat acties wellicht nodig blijven zolang de ontmantelingen in Calais en Duinkerke doorgaan. Morgen gaat hij zelf alvast een kijkje nemen in de Westhoek.

Nog volgens Jambon blijken slechts “zeer, zeer, zeer weinig” mensen asiel te willen aanvragen. Anders dan in Frankrijk dus, waar tot zeventig procent van de mensen die uit Calais en Duinkerke worden overgeplaatst uiteindelijk alsnog een asielaanvraag indient.

Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt ziet daarin een bewijs dat heel wat mensen in de ‘jungle’ van Calais en de kampen van Duinkerke wel degelijk asiel willen aanvragen, maar tot nog toe door niemand op hun rechten gewezen zijn. “Het verhaaltje dat die mensen geen asiel willen aanvragen, moeten we dus niet meer rondbazuinen. Want ik denk niet dat dit klopt”, wierp hij Jambon voor de voeten. Op basis van tv-beelden vreest De Vriendt bovendien dat ook de Belgische politie de mensen die ze aantreft zelden wijst op hun recht om asiel aan te vragen.

Jambon verzekerde dat de politie daar wel degelijk de opdracht toe kreeg, al voegde hij er meteen aan toe dat die asielaanvraag “in eerste instantie in Frankrijk” moet gebeuren.

bron: Belga