Kernkabinet zet begrotingscontrole voort

De federale topministers pikken in de vooravond de draad van de begrotingscontrole weer op. Voorlopig draait de discussie nog niet over welke maatregelen de regering zal nemen om het gat in de begroting van dit jaar te dichten, maar over de exacte omvang van de inspanning zelf. Het Monitoringcomité becijferde vorige week dat de regering op zoek moet naar 2,2 miljard euro of 3,2 miljard euro, afhankelijk van de ambitie om in 2018 met een begrotingsevenwicht af te kloppen. Vrijdag besliste het kernkabinet een werkgroep aan de slag te zetten die scenario’s moet uitwerken waarbij wordt uitgegaan van een inspanning van 2,2 miljard euro en waarbij de impact wordt nagegaan op het begrotingstraject dat een terugkeer naar een evenwicht in 2018 voorziet.

Tijdens een vergadering zondag op Hertoginnedal bogen de premier, de vicepremiers en de betrokken ministers zich verder over de cijfers. Aan de inkomstenzijde zou het plaatje er iets minder negatief uitzien dan het Monitoringcomité eerst had vooropgesteld. Daar staat dan weer tegenover dat de besparingen bij de uitgaven lager uitvallen dan gedacht.

Een regeringsbron stelde zondagavond dat een reeks positieve correcties het tekort kunnen doen teruglopen naar anderhalf miljard euro of zelfs één miljard euro, al is dat cijfer niet definitief. Enerzijds wordt daarbij gekeken naar maatregelen die de regering-Michel eerder had goedgekeurd, maar die nog niet zijn uitgevoerd. Anderzijds is er de vraag of uitgaven voor de vluchtelingencrisis (650 miljoen euro) en voor veiligheid (400 miljoen euro) buiten de inspanning kunnen worden gehouden.

Europees commissaris Marianne Thyssen liet zondag verstaan dat de uitgaven voor de asielcrisis wellicht buiten de begroting mogen worden gehouden. Het monitoringcomité liet die uitgaven evenwel al buiten beschouwing in zijn analyse. Vraag is bovendien of alle maatregelen in rekening mogen worden gebracht, dus of die allemaal een ‘uitzonderlijk’ karakter hebben.
In regeringskringen valt te horen dat het kernkabinet nog niet op het punt is gekomen dat knopen worden doorgehakt over deze of gene maatregel. Eerst buigen de topministers zich maandag vanaf 17.00 uur nog over de cijfers.

bron: Belga