Inhalen verboden op Londense roltrappen

Wie links staat mag inhalen, wie niet gehaast is staat aan de rechterzijde stil. Het is een ongeschreven regel op de roltrappen in de Londense metrostations. Vanaf 18 april zal voor de passagiers aan halte Holborn echter een inhaalverbod gelden.

Het experiment dat 18 april van start gaat aan de drukke halte Holborn zou de doorstroom van de mensenmassa moeten verbeteren. Sinds 2000 is het aantal metropassagiers met 70% gestegen, tot 36 miljoen per jaar. Eind vorig jaar werd het als eens drie weken lang getest.

De resultaten bevestigden wat eerder wetenschappelijk onderzoek had aangetoond: de ruimte wordt beter benut als iedereen stilstaat op de trap. Zo zouden de reizigers zelfs een derde sneller bewegen als de nieuwe regel wordt ingevoerd.

Transport for Londen verlengt om die reden de proef. Als de resultaten na een half jaar eveneens positief geëvalueerd worden, zal het experiment uitgebreid worden.

Als de regel definitief wordt ingevoerd, is de vraag of de Londense metropassagiers zich hieraan gaan houden. Ze zijn het immers al jarenlang gewoon om zich netjes te sorteren op de roltrappen. Zo zijn er op sommige trappen aan de rechterzijde zelfs voetstappen geverfd. Een aanpassing van die ‘gouden regel’ zou door de Britten als een inbreuk op de vrije keuze worden gezien.

Er is al een zekere betutteling van de reizigers aan de gang, denk maar aan het omroepbericht “Mind the Gap”, en het nieuwe beleid zou wel eens de druppel kunnen zijn. Daarnaast is er ook ongetwijfeld veel personeel nodig om de maatregel in de praktijk toe te passen.

Ook is het voor de Britten nu gebruikelijk een trede tussen de passagier voor je te laten, om te vermijden dat je niet te dicht tegen je voorganger staat. Wanneer er iemand op een trede vlak achter je zou komen staan, kan dit wel eens voor ongemakkelijke situaties zorgen. Ten slotte is het sneller en gezonder om al lopend de roltrappen te gebruiken.