Vluchtelingencrisis – “Voor Groen geldt enkel het verhaal van de rechten”

Vlaams minister Liesbeth Homans, onder meer bevoegd voor Inburgering, Wonen en Gelijke Kansen, weerlegt de kritiek van oppositiepartij Groen. Die vraagt de N-VA-ministers om in het kader van de vluchtelingencrisis “uit hun pijp” te komen en meer middelen vrij te maken. “De bedragen die Groen verspreidt, kloppen niet”, zegt Homans. “En voor Groen geldt blijkbaar enkel het verhaal van de rechten.” De groenen vinden de 121 miljoen euro die de Vlaamse regering in haar begroting uittrekt voor de crisis te krap. Terwijl CD&V-ministers Hilde Crevits (Onderwijs) en Jo Vandeurzen (Welzijn) weliswaar “de handen uit de mouwen steken”, doen Homans en haar partijgenoot Philippe Muyters (Werk) volgens de oppositiepartij te weinig. Van de ongeveer 80 miljoen euro die nog in provisie staat, vraagt Homans 5 miljoen euro voor huursubsidies en 20 miljoen voor de steden en gemeenten, becijferde Groen. Wat de huursubsidies betreft, spreekt de partij van een druppel op een hete plaat.
“Om te beginnen, kloppen de bedragen die Groen verspreidt al niet”, reageert Homans geprikkeld. “Ze beseffen blijkbaar niet dat de vrijgemaakte middelen voor Inburgering en Integratie onder Onderwijs vermeld staan maar dat dat wel degelijk mijn bevoegdheid is.”
Homans vindt het vreemd dat de groenen met geen woord reppen over het belang van Inburgering en Integratie. Inburgering is een verhaal van rechten en plichten, zegt Homans, maar “voor Groen geldt blijkbaar enkel het verhaal van rechten”.
De kritiek als zou het geld voor de huursubsidies tekortschieten en het geld voor de steden en gemeenten, die erkende vluchtelingen aan een eigen woning moet helpen via de OCMW’s, pas eind 2016 beschikbaar zijn, schiet bij Homans in het verkeerde keelgat. “Ik ga niets extra doen in het kader van de vluchtelingencrisis. Wel werk ik verder aan een sterkere private huurmarkt en een rechtvaardigere sociale huurmarkt.” Erkende vluchtelingen die aan de voorwaarden voor een sociale woning voldoen, krijgen geen voorrang op de 70.000 mensen die nu al op de wachtlijst staan, aldus nog Homans.

bron: Belga