Vlaamse overheid gestart met autodelen

De Vlaamse overheid is gestart met een project om intern voertuigen te delen. Dat moet leiden tot een efficiënter gebruik van de voertuigen en op termijn tot een kleinere vloot. In alle grote gebouwen van de overheid wordt ook het gebruik van een Cambio-voertuig mogelijk. Dat heeft Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) geantwoord op een schriftelijke vraag van Joris Vandenbroucke (sp.a). Vandenbroucke klopt al langer op dezelfde nagel. De Vlaamse overheid beschikt over een vloot van 4.000 voertuigen. In plaats van die voertuigen na de kantooruren en in de weekends stil te laten staan, zou de overheid die voertuigen beter delen, bijvoorbeeld met burgers.
Ook minister Homans ziet wel iets in het autodelen-idee en vindt ook wel dat de overheid een ‘voorbeeldfunctie’ heeft, maar wees in het verleden onder meer op praktische bezwaren zoals garages die opengesteld moeten worden door derden, het oprichten van een centraal sleutelbeheer, enz… De minister lanceerde nadien nog wel een oproep voor een pilootproject, maar geen enkele administratie hapte toe.
Maar nu lijkt er wel schot in de zaak te komen. Sinds januari delen zes entiteiten, verspreid over drie gebouwen in Brussel, hun voertuigen. Homans: “Dit project heeft als doel de bestaande vloot efficiënter in te zetten, en op lange termijn tot een kleinere vloot te komen, die optimaal gebruikt en beheerd wordt”.
Daarnaast wordt het gebruik van Cambio-voertuigen mogelijk in alle grote gebouwen van de Vlaamse overheid, zowel in Brussel als in de provinciehoofdsteden. “Er is een kaart beschikbaar aan het onthaal van elk groot gebouw. Indien de vraag zeer groot blijkt, zal dit worden uitgebreid. Ook dit zal bijdragen tot het finaal verkleinen van onze vloot en een meer duurzaam intern mobiliteitsgedrag”, aldus Homans.
Parlementslid Vandenbroucke is tevreden met die eerste stappen, maar hij spoort Homans aan “verder te gaan”. “Minister Homans mag zich niet laten afschrikken door praktische bezwaren of door de koudwatervrees van haar administraties. De aanhouder wint. Het zou een sterk signaal zijn mocht de Vlaamse overheid een gedeelte van haar vloot delen met burgers. Als lokale besturen dat kunnen, moet Vlaanderen dat ook kunnen. Vlaanderen heeft hier een voorbeeldfunctie.”

bron: Belga