Windmolens bouwen op zee zorgt niet voor vissterfte

Het intens onderwatergeluid bij de bouw van windmolens op zee leidt niet tot hogere sterfte, maar wel tot hogere stress, bij jonge zeebaars. Doctoraatsstudente Elisabeth Debusschere, verbonden aan het Instituut voor Landbouw- en Visserijwetenschappen (ILVO) en de Universiteit Gent (UGent), concludeert dat er daarom geen strengere geluidsmaatregelen nodig zijn bij de bouw van windmolens op zee. Aan de hand van experimenten onderzocht Debusschere de effecten op zeebaars van intensief onderwatergeluid dat geproduceerd wordt bij het heien van windmolenfunderingen op zee. “Aanvankelijk werd grote sterfte verwacht bij jonge vissen in de buurt van heiactiviteiten, maar er kon aangetoond worden dat jonge zeebaarzen overleven na blootstelling van heigeluiden vlakbij een constructiesite, ook al zijn ze, mede door hun gesloten zwemblaas, gevoelig aan intens onderwatergeluid”, zegt Debusschere. “De vissen bleken wel ernstig gestresseerd en vertoonden gedragsveranderingen, maar deze effecten waren tijdelijk van aard.”

De testen met zeebaars tonen dus aan dat de gevolgen van heigeluiden voor jonge vissen met een drukgevoelige zwemblaas al bij al minder erg zijn dan gedacht. “In functie van schade aan jonge vissen zijn er voorlopig geen strengere maatregelen nodig in België of andere lidstaten. Maar bijkomend onderzoek op andere vissoorten en andere levensstadia, en onderzoek naar de gevolgen op lange termijn is zeker nodig.”

De doctoraatsstudente meent wel dat de resultaten gebruikt kunnen worden voor het bijsturen van de doelstellingen in de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie, omdat die nagenoeg uitslutiend gericht zijn op effecten bij zeezoogdieren en op metingen van standaard geluidskenmerken.

In een persbericht reageert Staatssecretaris voor Noordzee Bart Tommelein (Open Vld) tevreden. “De resultaten van dit doctoraat zijn goed nieuws voor de verdere ontwikkeling van duurzame energiewinning op ze”, zegt Tommelein. “Dergelijk wetenschappelijk onderzoek is erg belangrijk om er het nationale én internationale beleid op af te stemmen.”

bron: Belga