Kernkabinet gaat vanavond eerste keer door begrotingscijfers

Nadat het rapport van het Monitoringcomité over de budgettaire inspanning bekend raakte, heeft premier Charles Michel onmiddellijk het initiatief genomen om met de Europese Commissie te bekijken, hoe het mogelijk is een doelstelling te bereiken rond het begrotingstraject en de structurele hervormingen. Dat heeft de premier donderdag verklaard in de Kamer, waar hij forse kritiek kreeg voor zijn begrotingswerk. Het kernkabinet buigt zich donderdag een eerste keer over het rapport dat het Monitoringcomité opstelde in de aanloop naar de begrotingscontrole. Dat verslag legt de inspanning die de federale regering moet leveren voor dit jaar vast op 2,2 miljard euro om het structurele tekort met 0,6 procent van het bbp terug te dringen. Wil de regering in 2018 een structureel begrotingsevenwicht halen, dan moet ze op zoek naar 3,2 miljard euro.

De premier wil de inspanning niet minimaliseren, maar merkte niettemin op dat het niet de eerste keer is dat de regering bij een begrotingscontrole voor een moeilijke uitdaging staat. In februari 2012 moest ze op zoek naar 2 miljard euro. Een jaar later ging het om 2,8 miljard euro. Eerste minister Michel bevestigde dat er een verschil zit van 1,4 miljard euro tussen de geraamde en effectieve fiscale inkomsten. Daarom wordt geprobeerd de methodiek te verfijnen zodat de schattingen voortaan realistischer kunnen gebeuren.

Hij wees erop dat het regeerakkoord voorziet in een structureel evenwicht in 2018. De ambitie van de regering is haar Europese engagementen na te komen “in alle dimensies”, aldus de premier, die daarbij een “realistische saneringsdynamiek en parallel daarmee structurele hervormingen” citeerde.

De oppositie was niet mals voor de ploeg-Michel. “Prutsers”, sneerde Raoul Hedebouw (PVDA), terwijl Kristof Calvo (Groen) zijn pijlen richtte op N-VA en minister van Financiën Johan Van Overtveldt. Hij haalde een citaat boven van Van Overtveldt toen hij zich nog als hoofdredacteur van Trends bijzonder kritisch uitliet over het begrotingswerk van de vorige regering.

Sp.a-fractieleidster Meryame Kitir hekelde dat de regering steevast “factuurverhogingen” heeft doorgevoerd en niettemin met een “gigantisch gat” wordt geconfronteerd. “We heeft u met het geld van de mensen gedaan?”, vroeg Kitir.

bron: Belga