“Geef elke jongere in de jeugdzorg een begeleider”

Vlaams parlementslid Freya Van den Bossche (sp.a) vindt het goed dat minister van Welzijn Jo Vandeurzen een nieuw plan voor de jeugdhulp voorstelt. Maar de minister legt de lat niet hoog genoeg, meent ze. “Het is niet alleen te laat, het is vooral veel te weinig”, zegt Van den Bossche. “Te veel jongeren die hulp nodig hebben, krijgen die niet en zullen die ook met dit nieuwe plan niet krijgen.” Sp.a vindt dat het recht op jeugdzorg in een decreet verankerd moet worden en dat elke jongere in de jeugdhulp een persoonlijke begeleider moet krijgen bij wie hij altijd terecht kan. Minder administratieve last, meer capaciteit en meer continuïteit van zorg. Dat zijn enkele rode lijnen in de nieuwe plannen waarmee minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) de jeugdhulp in Vlaanderen wil versterken.

Maar voor oppositiepartij sp.a gaan de plannen lang niet ver genoeg. “Zo stonden eind 2015 maar liefst 7.000 kinderen en jongeren die intensieve en ingrijpende hulp nodig hadden op een wachtlijst. En zo moeten kinderen die thuisbegeleiding voor autisme nodig hebben, tot vijf jaar wachten op die hulp”, aldus Van den Bossche. “Wanneer 7.000 kinderen wachten op intensieve hulp, is de trotse aankondiging dat er 26 plaatsen gecreëerd worden bijna beledigend. Wat met al die andere jongeren? Welk perspectief krijgen zij?”

Volgens Van den Bossche vragen jongeren in de jeugdhulp ook een echte trajectbegeleider, een hulpverlener die hen tijdens het volledige hulptraject bijstaat en helpt. Van den Bossche: “Nu vallen er voortdurend gaten in het hulptraject, weten voorzieningen niet van elkaar wie wat doet en of een jongere wel continu hulp krijgt. Een trajectbegeleider kan dat vermijden. De jongeren in de jeugdzorg vragen hier al jaren om.”

bron: Belga