Aantal asielaanvragen daalde sterk in wintermaanden

De wintermaanden zorgden voor een forse daling van het aantal asielaanvragen in België. De winterkoude vormt de hoofdreden voor die afname, en niet zozeer de nieuwe registratiemethode die de Dienst Vreemdelingenzaken invoerde en die volgens de ngo Vluchtelingenwerk moet dienen als afschrikmiddel. In december 2015 lag het aantal asielaanvragen nog op 5.238. In januari 2016 halveerde dit aantal bijna en vroegen er nog 2.842 vluchtelingen asiel aan in België. De daling zette zich voort in februari, toen waren er nog slechts 1.523 asielaanvragen.

“De winter is een van de hoofdredenen voor die daling. In die periode is er altijd minder migratie, want het verplaatsen wordt moeilijker en ook op zee is het gevaarlijker”, laat de Dienst Vreemdelingenzaken weten.

Tegelijkertijd voerde de DVZ een nieuwe registratieprocedure in en legde het een plafond van 60 personen per dag op voor de vluchtelingen die een asielaanvraag mogen indien. De asielzoekers moeten hun naam geven en er wordt een foto en vingerafdrukken genomen. Na de registratie gaan de vluchtelingen naar een pre-opvang en krijgen ze een volgnummer. Elke dag wordt een lijst opgehangen in het WTC 3-gebouw. Als hun volgnummer ertussen staat, weten ze welke dag ze opgeroepen worden.

Bij Vluchtelingenwerk zijn ze niet tegen de screening van mensen, maar het roept wel vragen op. “Deze nieuwe werkwijze doet vermoeden dat de overheid asielzoekers wil afschrikken. Wij begrijpen niet waarom de DVZ zo te werk gaat, net nu het aantal asielaanvragen in ons land fors daalt.”

bron: Belga