“Trek metro door tot Vlaamse rand”

Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a) is het idee genegen om de Brusselse metro door te trekken tot in Groot-Bijgaarden. Die piste moet mee helpen het verkeer in onze hoofdstad vlot te trekken, zegt minister Smet vanmorgen in De Standaard. De sp.a’er wil van de tunnelcrisis gebruikmaken om de Brusselse mobiliteitsknoop te ontwarren. Eind deze maand moet het meerjareninvesteringsprogramma voor de tunnelrenovatie rond zijn. Voor de Leopold II-tunnel toont Smet zich voorstander van een DBM-constructie. Een les die hij uit de problemen met de tunnels heeft geleerd, is dat het beter is het onderhoud aan de privé te laten. Ook plant Smet een hervorming van Brussel Mobiliteit. Het kostenplaatje voor de tunnelrenovatie zou minimaal 523 miljoen euro bedragen.

Naast renovatie ziet de minister heil in een verlenging van de metrolijn tot Simonis naar Groot-Bijgaarden. Daar zou dan een transitparking kunnen komen, zodat mensen die uit Oostende of Gent komen, daar hun wagen kunnen achterlaten en met de metro Brussel binnen kunnen. “We hebben vaart gezet achter de studie hiervoor”, aldus Smet.

Hij merkt voorts op dat de federale fiscaliteit niet meteen helpt. Die versterkt de neiging op het platteland te wonen: door de terugbetaling van het woon-werkverkeer, het lager kadastraal inkomen, de bedrijfswagens, de tankkaarten, enzovoort. Bovendien wijst Smet op de vertraging op het GEN-project. “Dat zijn allemaal exclusief federale bevoegdheden die zijn scheefgegroeid. Dat is een collectieve historische verantwoordelijkheid, over de partijgrenzen heen. Maar de huidige federale regering heeft nu wel de sleutel”, gaat de minister voort. “Ik hoop dat het Brusselse tunneldossier een katalysator kan zijn. Never waste a good crisis.”

bron: Belga