Sp.a: geblokkeerde 20 miljoen is “hallucinant”

Sp.a noemt het “hallucinant” dat de 20 miljoen euro die de gemeenten zouden krijgen voor de aanpak van de vluchtelingencrisis geblokkeerd blijft door een meningsverschil tussen CD&V en N-VA. “Niet alleen moeten de steden en de gemeenten nog maar eens hun plan trekken omdat deze regering niets doet, bovenal dreigen de vluchtelingen die erkend worden gewoon op straat te belanden.” De grote stroom aan asielzoekers die vorig jaar ons land binnen kwam zal de komende maanden te horen krijgen of hun asielverzoek al dan niet werd aanvaard. Als ze worden erkend, kunnen ze nog twee maanden in een asielcentrum of een Lokaal Opvanginitiatief (LOI) blijven, gefinancierd door de federale overheid. Daarna moeten ze op zoek naar een eigen woning en hebben de gemeenten een belangrijke rol te vervullen, via de ocmw’s.

De Vlaamse gemeenten zouden voor de aanpak van de crisis 20 miljoen euro krijgen, maar dat bedrag wordt voorlopig niet uitgedeeld. CD&V wil het bedrag verdelen over alle Vlaamse gemeenten, N-VA wil het voorbehouden voor de gemeenten met de grootste problemen.

Gekibbel op de kap van erkende vluchtelingen is smakeloos, vinden Kurt De Loor en Michèle Hostekint van sp.a. “We weten dat er de volgende maanden heel wat asielaanvragen zullen goedgekeurd worden”, zeggen ze. “Voor die mensen moeten we de komende maanden op zoek naar onderdak. In de steden en gemeenten waar sp.a in het bestuur zit wordt met man en macht gewerkt om hen aan een geschikte woning te helpen. Maar aangezien de Vlaamse regering zelf niets doet en alles afschuift op de gemeenten zijn daar minstens middelen voor nodig. Door het gekibbel binnen de meerderheid blijven die nu geblokkeerd. Dat is schuldig verzuim, als je weet voor welke uitdaging de ocmw’s en de gemeenten vandaag staan.”

bron: Belga