20 miljoen voor gemeenten voor aanpak vluchtelingencrisis blokkeert op tegenstelling N-VA – CD&V

CD&V en N-VA zijn het oneens over de verdeling van de 20 miljoen euro die de gemeenten zouden krijgen voor de aanpak van de vluchtelingencrisis. Daardoor blijft het geld voorlopig geblokkeerd. De grote stroom aan asielzoekers die vorig jaar ons land binnen kwam zal de komende maanden te horen krijgen of hun asielverzoek al dan niet werd aanvaard. Als ze worden erkend, kunnen ze nog twee maanden in een asielcentrum of een Lokaal Opvanginitiatief (LOI) blijven, gefinancierd door de federale overheid. Daarna moeten ze op zoek naar een eigen woning en hebben de gemeenten een belangrijke rol te vervullen, via de ocmw’s.

De Vlaamse gemeenten zouden voor de aanpak van de crisis 20 miljoen euro krijgen, maar dat bedrag wordt voorlopig niet uitgedeeld. “CD&V wil het bedrag verdelen over alle Vlaamse gemeenten”, zegt Vlaams viceminister-president Liesbeth Homans. “Maar als we dat doen verwatert het geld en blijft er geen substantieel bedrag over voor de grote gemeenten, die met de grootste problemen worden geconfronteerd. Er moet een ondergrens zijn.”

De verdeelsleutel die Homans afgelopen week op de regeringstafel legde, werd naar de prullenmand verwezen door de coalitiepartner, zegt ze. “CD&V wil bovendien opleggen waarvoor het geld wordt gebruikt, maar dat komt volgens mij aan het gemeentebestuur toe. Zij staan het dichtst bij hun eigen bevolking.”

“CD&V blijft gaan voor een maximale consensus met de lokale besturen en de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG)”, is te horen bij viceminister-president Hilde Crevits. Die VVSG wil een eenvoudige verdeling, op basis van het aantal erkende vluchtelingen.

bron: Belga